Bijwerkingen en kinderen / '3 dd'


Bijwerkingen en kinderen
Opneming en verdeling in het lichaam
Metabolisme en eliminatie
Orgaanfuncties
Ontwikkelingsprocessen
Conclusies

Trefwoorden: bijwerkingen en kinderen, corticosteroïden, salicylaten, antibiotica, sympathicomimetica, anticholinergica, antihistaminica

'3 dd'

Trefwoorden: doseringsinterval, resorptie, plasma-halfwaardetijd, therapeutisch effect

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF