Biguaniden en melkzuuracidose


Inleiding
Melkzuuracidose
Melkzuuracidose en biguaniden
Vergelijking risico van de verschillende biguaniden
Is er nog een indicatie voor het gebruik van biguaniden?
Literatuur

Trefwoorden: biguaniden, melkzuuracidose, diabetes mellitus, fenformine, buformine, metformine

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF