Beperking indicatie desmopressine-bevattende neussprays

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft voor de desmopressine-bevattende neussprays de indicatie 'enuresis nocturna (nachtelijk bedplassen) bij kinderen' doorgehaald. Als alternatief blijven de andere farmaceutische vormen (tabletten) beschikbaar voor deze indicatie. De reden voor het doorhalen van deze indicatie voor de neussprays is dat uit onderzoek is gebleken dat ernstige bijwerkingen, zoals hyponatriëmie, watervergiftiging en convulsies vaker optraden bij het gebruik van neussprays. Voorschrijvers moeten alert zijn op het optreden van hyponatriëmie bij patiënten met diabetes insipidus wanneer deze neussprays worden gebruikt. Overigens geldt deze 'indicatie-doorhaling' niet voor volwassenen.

Auteurs

  • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)