Beoordeling nieuwe oncologische middelen


1. http://www.nvmo.eu

* De onderzoeken zijn alle van het type waarmee non-inferioriteit, equivalentie of superioriteit wordt getoond van een nieuwe behandeling vergeleken met een standaardtherapie. De uitkomsten worden uitgedrukt als risicoverschillen in de Hazard Ratio (HR) ofwel benaderd relatief risico (RR) met 95%-betrouwbaarheidsintervallen. Een waarde <1,0 geeft aan dat het nieuwe middel beter is dan de standaardbehandeling.