Beleid na acute, hoge tractus-digestivusbloedingen

Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse huisarts een- tot tweemaal per jaar wordt geconfronteerd met een patiënt met een bloeding hoog in de tractus digestivus. Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat recidiverende maag- en duodenumulcera en de complicaties daarvan, zoals een bloeding of een perforatie, kunnen worden voorkómen. Die preventie bestaat uit zuurremming, eradicatie van Helicobacter pylori (H. pylori) en het vermijden van het gebruik van NSAID's. Dit proefschrift beschrijft onder meer een onderzoek naar het beleid na ontslag uit het ziekenhuis bij patiënten na een bloeding uit een maag- of duodenumulcus.
Binnen 18 maanden na dat ontslag had van de 282 onderzochte patiënten (gem. leeftijd: 75 jaar) 11% een recidief ulcus en 10% opnieuw een bloeding. De meeste patiënten kregen bij hun ontslag zuurremmende middelen voorgeschreven, maar slechts de helft van hen gebruikte deze ook daadwerkelijk. Niet bij alle patiënten werd systematisch onderzocht of ze een H. pylori-infectie hadden. Mèt een H. pylori-infectie bestond een significant groter risico op terugkeer van het ulcus of de bloeding dan zonder een dergelijke infectie. Hierbij dient men te bedenken dat het onderzoek betrekking had op patiënten die werden ontslagen van juli 1993-juli 1994 en dat pas na 1993 de onderzoeken zijn gepubliceerd naar de eradicatie van H. pylori bij bloedende ulcera. Ongeveer een vijfde van de patiënten gebruikte NSAID's (incl. acetylsalicylzuur), in twee derde van de gevallen gecombineerd met zuurremmers. Anticoagulantia werden door 6% van de patiënten gebruikt, hetgeen leidde tot een significant hoger risico van een recidief bloeding dan niet-gebruik. 76 Patiënten overleden, van wie drie vanwege ulcuscomplicaties zeer snel na het ontslag. De meeste patiënten overleden aan maligniteiten (n=16) of aan cardio- (n=18) en cerebrovasculaire (n=10) aandoeningen.

Uit deze resultaten concludeerde de onderzoekster dat er in de dagelijkse praktijk nog geen optimaal beleid werd gevoerd bij de preventie en de behandeling van bloedingen uit maag- en duodenumulcera. Recidief ulcera en bloedingen, en mogelijk ook de hieraan gerelateerde mortaliteit, kunnen worden voorkómen door een betere behandeling en controle na ontslag uit het ziekenhuis. Ook huisartsen dienen zich bewust te zijn van de huidige behandelingsstrategieën bij deze patiënten met een hoog risico.Vreeburg EM. Acute upper gastrointestinal bleeding, a prospective evaluation of diagnosis and therapy in the Amsterdam area [proefschrift]. Universiteit van Amsterdam, 1997.