Bamipine (Soventol®), antihistaminicum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch menen we dat een vroeg commentaar van belang kan zijn voor de praktijk. Wanneer na verloop van tijd nieuwe gegevens daartoe aanleiding geven komen we op de eerste bespreking terug.
De prijzen zijn berekend aan de hand van de KNMP-taxe van augustus 1999, vergoedingsprijzen excl. BTW, tenzij anders aangegeven.

Bamipine
Soventol® (Sudco BV)
Hydrogel 20 mg/g

antihistaminicum

Na de antihistaminica difenhydramine en tripelennamine is nu ook bamipine(lactaat) geïntroduceerd, en wel in de vorm van een hydrogel. Dit product is er één uit de oude doos, want het is in 1977 al geregistreerd en onlangs opnieuw in de handel gebracht. Het is zonder recept verkrijgbaar en geregistreerd voor de toepassing 'bij jeuk en pijn ten gevolge van insectensteken en kwallenbeten'.
Er is maar één onderzoek, bij 12 vrijwilligers, gepubliceerd.1 Eerst werd bij hen pruritus opgewekt door een intracutane injectie van histamine 2 µg. Vervolgens werden zij behandeld met 12 gels, zalven of lotions die bamipine 20 mg/g, clemastine 0,4 mg/g, difenhydramine 10 mg/g, dimetindeen 1 mg/g, of de niet in ons land geregistreerde middelen isothipendyl 7,5 mg/g, pheniramine 12,5 mg/g, tolpropamine 10 mg/g, chloorfenoxamine 15 mg/g of placebo bevatten. Slechts drie middelen, namelijk difenhydraminelotion en gels met tolpropamine en chloorfenoxamine, bleken na 30 en 60 minuten de ernst en de duur van de jeuk significant te verminderen. Als enige deed tolpropaminegel, althans na 30 minuten, ook de pijn significant afnemen. Bamipine gaf alleen een statistisch significante vermindering van de jeuk na 30 minuten, maar niet meer na 60 minuten. De duur van de jeuk en de pijnintensiteit namen niet af.1
Bamipine kan aanleiding geven tot een licht branderig gevoel, met name op de slijmvliezen, dat snel verdwijnt. De toepassing op grote delen van de huid, vooral als deze is ontstoken, kan door systemische opname soms aanleiding geven tot bijwerkingen, zoals sufheid, duizeligheid, moeheid en een slecht coördinatievermogen. Volgens de registratietekst mag het middel tijdens zwangerschap en borstvoeding slechts worden gebruikt na overleg met de arts.

Plaatsbepaling

In het enige beschikbare onderzoek is van bamipine ten opzichte van placebo nauwelijks werkzaamheid aangetoond. Wel kan het gebruik schadelijk zijn, aangezien alle op de huid toegepaste antihistaminica tot sensibilisatie kunnen leiden. De toepassing wordt daarom ontraden. Bij jeuk ten gevolge van insectensteken of kwallenbeten gaat de voorkeur uit naar lokale anesthetica, zoals lidocaïne.
1. Milsmann E et al. Dermatologica 1985; 170: 230-234.