Azelastine (Allergodil®), antihistaminicum

Azelastine
Allergodil® (Asta Medica BV)
Neusspray 1 mg/ml

antihistaminicum

In Gebu 1996; 30: 21 concludeerden wij dat, hoewel direct vergelijkend onderzoek ontbreekt, azelastine en levocabastine neusspray zich niet onderscheiden in effectiviteit, maar wel in bijwerkingen: 'Bij azelastine kan echter sedatie en een onaangename smaak optreden, zodat de balans tussen effectiviteit en bijwerkingen negatiever uitvalt'. Dit was gebaseerd op onderzoeken waarin een bittere of onaangename smaak in vergelijking tot placebo relatief vaak voor kwam, hetgeen significant verschilde. Tevens werd in enkele, maar niet in alle onderzoeken ten opzichte van placebo relatief vaak sedatie en/of vermoeidheid waargenomen, maar deze verschillen waren niet-significant. Overigens zijn de registratieteksten op dit punt niet hetzelfde: levocabastine 'geeft geen klinisch relevante sedatie in de aanbevolen dosering', en: azelastine geeft 'zelden vermoeidheid'.
Inmiddels is duidelijk dat er één, open, gerandomiseerd, vergelijkend onderzoek is gepubliceerd bij 242 patiënten met allergische rinitis.1 Azelastine (2 dd 1 verstuiving van 1 mg/ml) verschilde in werkingssnelheid en effectiviteit niet significant van levocabastine (2 dd 2 verstuivingen van 0,5 mg/ml). Met azelastine was bij in totaal 19% van de patiënten sprake van bijwerkingen en met levocabastine bij 11%, hetgeen niet significant verschilde. Een onaangename smaak was de enige bijwerking die bij azelastine (5%) significant vaker optrad dan bij levocabastine (0%). Vermoeidheid kwam even weinig voor (2%).

Plaatsbepaling

Azelastine en levocabastine neusspray zijn vergelijkbaar in werkingssnelheid en effectiviteit, maar bij azelastine treedt nogal eens een onaangename smaak op.

<hr />


1. Mösges R, Spaeth J, Klimek L. Efficacy and tolerability of levocabastine and azelastine nasal sprays for the treatment of allergic rhinitis. Mediators of Inflammation 1995; 4: S11-S15.