Antiparkinsonmiddelen bij de behandeling met neuroleptica


Inleiding
De extrapiramidale verschijnselen door neuroleptica
Effect van antiparkinsonmiddelen op deze verschijnselen
Bezwaren tegen het gebruik van antiparkinsonmiddelen
Wanneer antiparkinsonmiddelen?
Tabel 'Anticholinergische antiparkinsonmiddelen'

Trefwoorden: ziekte van Parkinson, neuroleptica, extrapiramidale stoornissen

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF