Antimicrobiële therapie V


Duur van de behandeling
Richtlijnen
Duur van de behandeling bij enkele infecties
Acute infecties van de bovenste luchtwegen
Longinfecties
Infecties van de urinewegen
Infecties van het maagdarmkanaal
Venerische infecties
Endocarditis
Acute bacteriële meningitis
Osteomyelitis
Literatuur

Trefwoorden: richtlijnen, resistentie, recidief, tonsillitis, tetracycline, endocarditis

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF