Antimicrobiële middelen. Hoe te gebruiken?


Ongewenste reacties
Ontwikkeling van resistentie
Algemene richtlijnen voor de toepassing
Bacteriële resistentie
Interacties met andere geneesmiddelen
Speciale maatregelen
Lokale toepassing
Nieuwe inzichten omtrent de profylactische toepassing
Niet-medisch gebruik van antimicrobiële middelen
Conclusie

Trefwoorden: antimicrobiële middelen, bacteriële resistentie, verminderde immunologische afweer, interactie, lokale toepassing, profylaxe

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF