Antihypertensiva (1)


Inleiding
Richtlijnen voor de indicatiestelling
Richtlijnen voor de behandeling van hypertensie
Literatuur

Trefwoorden: antihypertensiva, diastolische bloeddruk, systolische bloeddruk, diuretica, Rauwolfiapreparaten

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF