Antihistaminica


Inleiding
Histamine 1-3
Antihistaminica
Toepassingen van antihistaminica
Bijwerkingen van antihistaminica
Contra-indicaties van antihistaminica
Interacties van antihistaminica
Bespreking
Overzicht 'Antihistaminica'
Literatuur

Trefwoorden: antihistaminica, H1-antagonisten, astemizol, terfenadine

Correctie:
Blz. 62, 2e kolom, 5-6 regel boven het opschrift 'CARA' dient als volgt te worden gelezen:
Uit de schaarse beschikbare gegevens komen astemizol en terfenadine ook bij de behandeling van hooikoorts bij kinderen als bruikbaar naar voren.

Op blz. 65, 2e kolom, 8e regel van boven dient 'luchtweginfecties' te worden vervangen door 'luchtwegaandoeningen'.

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF