Antiflogistische analgetica bij 'reumatische' aandoeningen


Inleiding
De verschillende groepen antiflogistische analgetica
Overige middelen
Keuze van de middelen
Tabel 'De in Nederland verkrijgbare antiflogistische analgetica (antireumatica)'
Literatuur

Trefwoorden: antiflogistische analgetica, NSAID's, salicylaten, indolazijnzuurderivaten, pyrazolinonderivaten, propionzuurderivaten, fenylazijnzuurderivaten, piroxicam

Aanvulling:
In dit artikel wordt vermeld dat diclofenac (Voltaren®) bij ernstig nierfunctieverlies kan worden voorgeschreven omdat de eliminatie plaatsvindt via de gal. Bij deze opmerking dient echter de volgende kanttekening te worden gemaakt.
Er zijn namelijk voldoende aanwijzingen dat alle antiflogistische analgetica (zgn. NSAID's) een afname geven van de glomerulusfiltratie, die parallel blijkt te gaan met een daling van de uitscheiding van in de nier gesynthetiseerde prostaglandinen. Dit geldt met name in die situaties waarbij er sprake is van een volumedepletie (zoals bij gelijktijdig gebruik van zoutarm dieet en/of diuretica). Tevens is het risico op nierfunctieverlies groter bij die patiënten bij wie de nierfunctie voordien reeds was gestoord.
Ook stoffen waarvan de eliminatie niet afhankelijk is van de nierfunctie en die bij nierfunctiestoornissen dus geen aanleiding geven tot verhoogde bloedspiegels kunnen dus schadelijke effecten hebben bij de patiënt die hiervoor gevoelig is. Voor alle antiflogistische analgetica geldt dan ook dat bij verminderde nierfunctie voorzichtigheid is geboden, ook voor die middelen die niet door de nier worden geëlimineerd. Een uitzondering hierop vormt waarschijnlijk sulindac, waarmee in een dosering van 400 mg per dag geen daling van de glomerulusfiltratie werd gezien, hetgeen tevens was weerspiegeld in het feit dat de uitscheiding van in de nier gesynthetiseerde prostaglandinen niet afnam.

Correctie:
In dit artikel wordt voor tiaprofeenzuur (Surgam®) als maximale dagdosis opgegeven: 1200 mg. Deze vermelding steunt op gegevens uit de literatuur. De bijsluiter vermeldt evenwel een maximale dagdosis van 600 mg.

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF