Angiotensine II-antagonisten/hydrochloorthiazide combinaties

De prijzen zijn berekend aan de hand van de KNMP-taxe van september 1999, vergoedingsprijzen excl. BTW, tenzij anders aangegeven.

Angiotensine II-antagonisten/hydrochloorthiazide combinaties
Irbesartan/hydrochloorthiazide 150 mg/12,5 mg en 300 mg/12,5 mg tabletten (Co-Aprovel®, Sanofi~ Bristol Myers Squibb VOF)
Losartan/hydrochloorthiazide 50 mg/12,5 mg tabletten (Hyzaar®, Merck Sharp & Dohme BV)
Valsartan/hydrochloorthiazide 80 mg/12,5 mg tabletten (Co-Diovan®, Novartis Pharma BV)
nieuwe combinaties

De ACE-remmers zijn vrijwel allemaal ook als vaste combinatie met het thiazidediureticum hydrochloorthiazide geregistreerd. De voor- en nadelen van dergelijke combinaties zijn reeds eerder besproken (Gebu 1991; 25: 7-10).
De fabrikanten van de angiotensine II-antagonisten hebben inmiddels hun producten ook als een combinatiepreparaat met hydrochloorthiazide in de handel gebracht. De combinaties zijn geregistreerd voor essentiële hypertensie, als therapie met een angiotensine II-antagonist of een diureticum alléén niet voldoende effectief is. Net als voor de ACE-remmers geldt ook voor deze groep dat, afgezien van het gebruiksgemak, vaste combinatiepreparaten geen bewezen voordelen bieden ten opzichte van de afzonderlijke componenten. Een belangrijk nadeel is het feit dat door de gefixeerde doses individuele titratie wordt bemoeilijkt.
Bovendien dient de volgende kanttekening te worden geplaatst. Het is niet rationeel om bij onvoldoende effectiviteit van het diureticum als volgende stap de combinatie met een ACE-remmer of een angiotensine II-antagonist te overwegen. Volgens de NHG-Standaard dient men als volgende stap een combinatie met een β-blokker te kiezen, tenzij er zwaarwegende contra-indicaties hiervoor zijn.

Plaatsbepaling

Als bij de behandeling van hypertensie een diureticum of (combinatie met) een β-blokker onvoldoende effectief is, komt het gebruik van een ACE-remmer in aanmerking. Indien het optreden van prikkelhoest hinderlijk is, kan worden overgegaan op een angiotensine II-antagonist. Overigens is van de angiotensine II-antagonisten nog geen positief effect op harde eindpunten, zoals CVA's, myocardinfarcten en mortaliteit, gemeld. Is er onvoldoende effect van de monotherapie met angiotensine II-antagonisten, dan kan worden gekozen voor een combinatie met een diureticum. De vaste combinatiepreparaten dienen echter te worden gereserveerd voor die patiënten, die tevoren goed waren ingesteld op de combinatie van de afzonderlijke componenten in precies dezelfde dosisverhouding.