Angina pectoris: nitraten of bètablokkers


Inleiding
Medicamenteuze therapie
Nitraten
Omgaan met nitraten
Bètablokkers
Omgaan met bètablokkers
Nitraten of bètablokkers
Tabel 'Nitraten bij angina pectoris'
Tabel 'Bètablokkers bij angina pectoris, dosering per dag'

Trefwoorden: angina pectoris, nitraten, bèta-adrenergische receptorblokkerende stoffen, gewenning, bijwerkingen