Aminoglycosiden


Indeling van de aminoglycosiden
Bespreking van de belangrijkste aminoglycosiden
Farmacologie
Toxiciteit en interacties
Resistentie
Toepassing
Conclusie en samenvatting
Tabel 'Dosering aminoglycosiden en na te streven serumconcentraties'

Trefwoorden: aminoglycosiden, streptomycine, kanamycine, neomycine, framycetine, gentamicine, tobramycine, sisomicine, netilmicine, amikacine, dibekacine

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF