Aminoglutethimide bij gemetastaseerd mammacarcinoom


Inleiding
Farmacokinetiek
Werkingswijze
Ervaring in de praktijk
Bijwerkingen, interacties en contra-indicaties
Gebruik tijdens de graviditeit
Indicaties en doseringen
Conclusie, plaatsbepaling

Trefwoorden: aminoglutethimide, mammacarcinoom, cushingsyndroom

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF