Amfetaminen aan de teugel


Inleiding
Werkingen
Toxiciteit en bijwerkingen
Beeld bij intoxicatie
Contra-indicaties
Gewenning en verslaving
Indicaties
Maatschappelijk aspect
Conclusie
Literatuur
Tabel

Trefwoorden: sympathicomimetica, centraal zenuwstelsel, verslaving, Opiumwet, hallucinatie

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF