Alcoholflushes bij sulfonylureumderivaten


1. Fisher-Steenvoorden MGJ, et al. Alcoholflushes bij sulfonylureumderivaten. Met weinig drank toch rood en warm. Pharm Weekbl 1999; 134: 70-72.
2. Abbink EJ, et al. Vascular effects of glibenclamide vs. glimepiride and metformin in type 2 diabetic patients. Diabet Med 2002; 19: 136-143.
3. Capretti L, et al. Chlorpropamide- and tolbutamide-alcohol flushing in non-insulin-dependent diabetes. Br Med J (Clin Res Ed) 1981; 283: 1361-1362.
4. Ohlin H, et al. Chlorpropamide-alcohol flushing, aldehyde dehydrogenase activity, and diabetic complications. Br Med J (Clin Res Ed) 1982; 285: 838-840.
5. Harrower AD. Comparative tolerability of sulphonylureas in diabetes mellitus. Drug Saf 2000; 22: 313-320. 

U wordt verzocht bijwerkingen te melden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Meldingsformulieren kunt u vinden in het Farmacotherapeutisch Kompas, op www.lareb.nl en als bijlage bij het Geneesmiddelenbulletin.

Auteurs

  • Lareb