Alcohol bij geneesmiddelen - geneesmiddelen bij alcohol / Nogmaals: corticosteroïden ter inhalatie


Inleiding
Geneesmiddelen die de afbraak verstoren
Geneesmiddelen met remmende werking op het czs
Geneesmiddelen met stimulerende werking op het czs
Analgetica
Anticoagulantia (cumarinederivaten)
Bloedsuikerverlagende geneesmiddelen
Overige geneesmiddelen
Conclusie

Trefwoorden: alcohol, geneesmiddelen, interacties

Nogmaals: corticosteroïden ter inhalatie
Literatuur

Trefwoorden: inhalatiecorticosteroïden, schimmelinfecties, lokale atrofie

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF