Ad Kerremans stopt


Na 31 jaar neemt Ad Kerremans afscheid van het Geneesmiddelenbulletin. 1 mei 1986 kwam hij in de wetenschappelijke adviesraad van het Ge-Bu en 20 jaar later in de redactiecommissie. Al weer enige tijd geleden nam hij afscheid van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond waar hij als internist-klinisch farmacoloog werkte. Nu heeft hij per 1 maart 2018 ook zijn lidmaatschap van de redactiecommissie van het Ge-Bu neergelegd.

Ad heeft in de loop van zijn werkzame leven aan vrijwel alle commissies op het gebied van farmacotherapie in Nederland een bijdrage geleverd. Dat was niet alleen omdat hij de eerste klinisch farmacoloog van Nederland was maar ook door zijn innemende persoonlijkheid en bescheiden opstelling, al kon hij scherp uit de hoek komen als claims over geneesmiddelen zijns inziens nergens op gebaseerd waren. De rubriek ‘Website van de maand’ in het Ge-Bu, waarin promotionele activiteiten tegen het licht werden gehouden, was dan ook zijn suggestie.

In de redactiecommissie van het Ge-Bu had hij steeds een kritische inbreng gebaseerd op een grote klinische ervaring, een fenomenale kennis van de vakliteratuur en een uitstekend geheugen. Een artikel kon niet verschijnen als Ad het niet bekeken had. Hij schreef zelf ook verschillende (hoofd)artikelen voor het Ge-Bu.

Kenmerkend was dat hij op de maandelijkse redactiecommissievergaderingen steevast een stapeltje kopieën van de meest relevante recente artikelen over het te bespreken of over nog op de rol staande hoofdartikel inbracht. “Dit had je vast ook al gezien” zei hij dan als hij weer een nieuw artikel aan de andere redactieleden doorschoof. Vaak was het artikel voor iedereen nieuw.

Ad Kerremans leverde in al die jaren bij het Ge-Bu een niet te onderschatten bijdrage aan een kritische farmacotherapie. We hopen dat hij nog lange tijd van zijn verdiende pensioen kan genieten.

Auteurs

  • Jaap R. van der Laan