Ad Kerremans 25 jaar bij het Geneesmiddelenbulletin

Het  Geneesmiddelenbulletin wil graag even stilstaan bij een bijzondere gebeurtenis, namelijk het feit dat Ad Kerremans 25 jaar bij het Geneesmiddelenbulletin is betrokken. In het colofon van 1986 staat zijn naam voor het eerst vermeld als lid van de Adviesraad en nu in 2011 nog steeds, maar dan als lid van de redactiecommissie. Zijn betrokkenheid bij de doelstelling van het Geneesmiddelenbulletin is altijd zeer groot geweest.
Ad Kerremans, opgeleid als internist, heeft zitting gehad in vrijwel alle commissies en raden op het gebied van de farmacotherapie in Nederland. Hij was de eerste officieel geregistreerde klinisch farmacoloog in Nederland. Zijn interesse in en kennis van de farmacotherapie is zeldzaam groot. Vooral zijn kritische instelling is voor het Geneesmiddelenbulletin altijd een grote bron van inspiratie geweest. Op het redactiebureau werd en wordt nog steeds verwachtingsvol uitgekeken naar het commentaar van Ad op de conceptartikelen. Als dit is verwerkt in het artikel kan het blad worden gedrukt.
Het redactiebureau, de redactiecommissie, de wetenschappelijke adviesraad en het bestuur hopen dat ze nog vele jaren met Ad mogen samenwerken.