Acyclovir


Inleiding
Werkingswijze
Farmacokinetiek
Dosering, toedieningsweg en therapieduur
Klinische toepassing
Bijwerkingen, restricties
Gebruik tijdens graviditeit en lactatie
Optreden van resistentie
Conclusie

Trefwoorden: acyclovir, herpes simplexinfecties, herpes zoster, varicella, Epstein-Barr-virus

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF