ACTH thans


Geëxtraheerd corticotrofine
Synthetische preparaten met adrenocorticotrope werking
Corticotrofine of tetracosactide?
Corticotrofine of corticosteroiden?
Indicaties voor corticotrofinepreparaten
Contra-indicaties en bijwerkingen
Bijwerkingen
Conclusie
Corticotrofinepreparaten
Literatuur

Trefwoorden: polypeptiden, corticosteroiden, corticotrofine, bijnierschors, hydrocortison

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF