Aanpassing website Geneesmiddelenbulletin


De sinds januari 2005 vernieuwde website van het Geneesmiddelenbulletin heeft enkele wijzigingen ondergaan. Met name is de zoekfunctie op velerlei verzoek aangepast, waardoor het zoeken van artikelen aanzienlijk is verbeterd. De wijzigingen vormen de reden nogmaals de aandacht te vestigen op onze website (Gebu 2007; 41: 71-72). 

Hoofdnavigatie. Op de homepage  van de website staat altijd de introductietekst van het laatstverschenen hoofdartikel. Daarachter treft u een doorverwijzing aan (>= lees verder): door dit aan te klikken komt u in het volledige artikel terecht. In de linker navigatiekolom treft u de rubrieken Prikbord en Artikelen aan, de twee onderdelen van het Geneesmiddelenbulletin. Na het aanklikken van de rubriek Prikbord ontvouwt zich het overzicht van de Prikbord-rubrieken, waarbij in het centrale tekstveld verwijzingen naar de laatstverschenen Prikbord-artikelen verschijnen. Via de afzonderlijke Prikbord-rubrieken in de navigatiekolom krijgt u een titeloverzicht in beeld van alle in de desbetreffende rubriek gepubliceerde artikelen. Op dit moment zijn de prikbordartikelen vanaf 2002 te raadplegen. De rubriek Artikelen toont allereerst in het centrale tekstveld het volledige laatstverschenen hoofdartikel. Vervolgens kunt u per kalenderjaar titeloverzichten raadplegen van de hoofdartikelen vanaf 1996. 
Achtergronden. In de rechter navigatiekolom zijn alle rubrieken ondergebracht, die uitsluitend ondersteunende informatie bieden. Doel en werkwijze bevat de standaardtekst over het waarom van het Geneesmiddelenbulletin en de manier waarop het Geneesmiddelenbulletin ervoor zorgt dat u onafhankelijke geneesmiddeleninformatie krijgt. Onder Verantwoording en abonnementen treft u de namen aan van de leden van de redactiecommissie, de adviesraad en het redactiebureau, alsmede de contactgegevens van de redactie, alsook informatie over abonnementen op de papieren uitgave. De rubriek Links is een overzichtspagina met doorverwijzingen (links) naar een groot aantal externe websites. Het overzicht opent met de links naar de PubMed-website en de website van de International Society of Drug Bulletins  (ISDB). Ook kunt u zo toegang krijgen tot de websites van een aantal van onze zusterbladen, zoals het Britse Drug and Therapeutics Bulletin, de Australian Prescriber en het Duitse Arzneimittelbrief en Arznei-Telegramm. Verder zijn onder meer doorverwijzingen opgenomen naar Medische tijdschriften, organisaties die zich bezighouden met Evidence based medicine en websites van patiëntenorganisaties.
Hulpmiddelen. De website bevat voor de bezoeker ook een aantal specifieke hulpmiddelen om hem door de informatie te loodsen. Daarvoor is een aparte navigatiebalk gereserveerd, die zich helemaal onder aan de website bevindt. Men kan de tekst extra vergroot weergeven door middel van het aanklikken van één van de lettergroottevarianten A. De kleinste lettergrootte is de standaard weergave. Er zijn twee manieren om gewenste informatie te vinden. De Sitemap is een complete inhoudsopgave van de site, waarbij de (sub)rubrieken onder elkaar staan weergegeven. Daarnaast kunt u via het intypen van gezochte termen in het invulveld en het aanklikken van de knop Zoek  een overzichtspagina oproepen, waarop verwijzingen staan vermeld naar pagina's waarop die termen voorkomen. Via Home  verlaat u uw huidige positie en komt u weer terecht op de homepage van het Geneesmiddelenbulletin. Ten slotte kunt u via de pagina Contact  de centrale 'Naam-Adres-Woonplaats' (NAW)-gegevens raadplegen en via het invulformulier een bericht sturen naar de redactie van het Geneesmiddelenbulletin.

Ontwerp fijnslijpen
Wij hopen dat de aangepaste Geneesmiddelenbulletin-website nu weer voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Het redactiebureau ziet uw kritische opmerkingen graag tegemoet.