Aanpassing van het advies voor tandheelkundig gebruik van fluoriden / Procaïne als verjongingsmiddel?


Aanpassing van het advies voor tandheelkundig gebruik van fluoriden
De overwegingen die bij de herziening een rol hebben gespeeld
Werking op het gebit
Samenvatting
Basisadvies

Trefwoorden: fluoriden voor tandheelkundig gebruik; aanpassing advies voor -; glazuurfluorose door onjuist gebruik van -; tandcariës, fluoride bij -

Procaïne als verjongingsmiddel?
Farmacologie
Ervaringen in de praktijk
Bijwerkingen, contra-indicaties
Conclusie

Trefwoorden: procaïne; - bij ouderdomsziekten; - bij dementie; - bij depressies

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF

Auteurs

  • dr O. Backer Dirks