Ondansetron en verlenging QT-interval

In Gebu 2012; 46: 3 is aangegeven dat de Food and Drug Administration (FDA) voor de serotonine-5-HT3-receptorantagonist ondansetron (merkloos, Zofran®) een waarschuwing heeft doen uitgaan over een verhoogd risico op hartritmestoornissen met verlenging van het QT-interval, waaronder potentieel fatale ’torsade de pointes’. Torsade de pointes zijn ventrikeltachycardieën met een karakteristiek electrocardiografisch patroon waarbij de QRS-complexen om de basislijn draaien (Gebu 2002; 36: 27-32). De FDA heeft de fabrikant van ondansetron opgedragen een nader onderzoek in te stellen naar de grootte van het risico. Ondansetron is geregistreerd voor de behandeling van misselijkheid en braken na chemo- of radiotherapie. Ook is het geregistreerd voor de preventie en behandeling van postoperatieve misselijkheid en braken. 
Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek bekend geworden.1 Gebleken is dat het verhoogde risico dosisafhankelijk is en alleen voorkomt bij de intraveneuze dosis van 32 mg. De maximale intraveneuze dosering van ondansetron bedraagt 16 mg per toediening. Met name patiënten met een aangeboren lang QT-intervalsyndroom, hartfalen, brady-aritmiën of patiënten die geneesmiddelen gebruiken die het QT-interval verlengen, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van deze QT-intervalverlenging. Voordat ondansetron intraveneus mag worden toegediend, moeten elektrolytafwijkingen, zoals hypokaliëmie of hypomagnesiëmie, worden gecorrigeerd. Van belang is dat de nieuwe gegevens geen betrekking hebben op de orale toedieningsvorm, die in de Verenigde Staten eenmalig in een dosering van 24 mg mag worden toegediend. In de Europese Unie geldt overigens een maximale orale dosering per toediening van 16 mg. Medio augustus berichtte ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over ondansetron.2

<hr />

Auteurs

  • dr D. Bijl