Bupropion en ernstige cardiovasculaire bijwerkingen

Van stoppen-met-roken-programma’s wordt verwacht dat zij uiteindelijk een positief effect hebben op de preventie van onder meer cardiovasculaire aandoeningen. Van geneesmiddelen die worden toegepast bij dergelijke programma’s mag worden verwacht dat zij in elk geval geen negatief effect hebben op het hart en de bloedvaten.
Ons Australische zusterblad Australian Prescriber komt in haar oktobernummer 2014 (1) met waarschuwingen over ernstige cardiovasculaire bijwerkingen van bupropion dat behalve als antidepressivum (Wellbutrin®) ook is geregistreerd als hulpmiddel bij het stoppen met roken in combinatie met ondersteuning van de motivatie (Zyban®). In de productinformatie van bupropion staan als cardiovasculaire bijwerkingen vermeld tachycardie en ernstige hypertensie (vooral in combinatie met nicotinepleisters (Niquitin®, Nicotinell®).2 De Australische registratieautoriteit ’Therapeutic Goods Administration’ (TGA) heeft meerdere spontane meldingen van ernstige cardiovasculaire aandoeningen ontvangen. Tot 1 juli 2014 betroffen dit 24 meldingen van myocardinfarct, vijf van een CVA en één van een TIA.
Aangegeven wordt dat de productinformatie van bupropion zal worden aangepast met de informatie dat meldingen zijn ontvangen van patiënten (met en zonder pre-existente hypertensie) die ernstige hypertensie ontwikkelden (al dan niet na toediening in combinatie met nicotinevervangende middelen) en die snelle behandeling vereisten. Ook zal in de productinformatie worden opgenomen dat er beperkte ervaring is met bupropion bij patiënten die recent een myocardinfarct hebben doorgemaakt of als er sprake is van instabiele hartaandoeningen. Aanbevolen wordt om gedurende het gebruik van bupropion de bloeddruk te meten, vooral bij patiënten met pre-existente hypertensie. Hypertensie komt vaker voor als bupropion wordt gecombineerd met transdermale nicotinevervangingsmiddelen. Bij dergelijke combinaties wordt geadviseerd wekelijks de bloeddruk te meten.
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft geen waarschuwingen doen uitgaan over het cardiovasculaire risico van bupropion. Bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb waren tot medio oktober 2014 66 meldingen op het gebied van het hart en 22 over de bloedvaten gedaan, waaronder hartinfarct (3), hartstilstand (2), angina pectoris (3) en hypertensie (12).

Plaatsbepaling

Het blijkt in de praktijk dus niet zo te zijn dat geneesmiddelen die worden gebruikt bij stoppen-met-roken-programma’s geen negatief effect hebben op het hart en de bloedvaten. Van bupropion zijn deze effecten nu gedocumenteerd. De combinatie van bupropion en nicotinevervangende middelen kan bovendien een extra risico op cardiovasculaire problemen veroorzaken.
Eerder is van varenicline (Champix®) bekend geworden dat het negatieve effecten op het hart en de bloedvaten kan geven. Dit middel kan frequent en ernstige bijwerkingen veroorzaken, zoals ischemie, aritmie, hartfalen, plotse dood of cardiovasculair gerelateerd overlijden, alsmede psychiatrische bijwerkingen en huidaandoeningen (Gebu 2011; 45: 118-119).
Deze effecten van geneesmiddelen dienen te worden meegenomen in de afweging om het stoppen met roken medicamenteus te ondersteunen en aan patiënten met hypertensie, een recent myocardinfarct of een instabiele hartaandoening, behoort bupropion niet te worden voorgeschreven.

 

<hr />

Literatuurreferenties
1.
Anoniem. Bupropion and serious cardiovascular adverse events. Austr Presc 2014; 37: 168.
2. Productinformatie bupropion (Wellbutrin ®, Zyban ®), via: cbg-meb.nl, Geneesmiddeleninformatiebank.

Auteurs

  • dr D. Bijl