Amoxicilline voor acute rinosinusitis

 Achtergrond. Voor de behandeling van acute rinosinusitis zijn bij een normaal beloop volgens de NHG-Standaard ’Rhinosinusitis’ antibiotica niet geïndiceerd.1 In het buitenland en met name de Verenigde Staten gelden andere richtlijnen en daar worden regelmatig antibiotica voorgeschreven voor acute rinosinusitis. Onderzoekers wilden weten wat het toegevoegde effect was van amoxicilline (merkloos) in vergelijking met symptomatische behandeling bij de behandeling van volwassenen met klinisch vastgestelde acute rinosinusitis.

Methode. In een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek werd gedurende tien dagen bij 166 volwassenen de werkzaamheid van een behandeling met amoxicilline vergeleken met placebo.2 Alle patiënten kregen tevens zo nodig aanvullende symptomatische behandeling voor pijn, koorts, hoesten en verstopte neus. De primaire uitkomstmaat was de verbetering in de ziektespecifieke kwaliteit van leven na drie tot vier dagen behandeling, vastgesteld met de ’Sinonasale Outcome Test’ (SNOT)-16, een gevalideerde uitkomstmaat waarbij een verschil van 0,5 op een schaal van 0 tot 3 het minimale klinisch relevante verschil wordt geacht te zijn. Secundaire uitkomstmaten waren symptomatische verbetering op dag 3, 7, 10 en 28, het voorkomen van recidieven, tevredenheid met de behandeling en bijwerkingen.

Resultaat. Op dag drie van de behandeling, de primaire uitkomstmaat, was er geen significant verschil in de uitkomsten op de SNOT-16 tussen de beide groepen (afname resp. 0,59 bij amoxicilline en 0,55 bij placebo). Op dag tien was er eveneens geen significant verschil tussen beide groepen, terwijl dat wel het geval was op dag zeven, maar dat verschil was niet klinisch relevant. Op de secundaire eindpunten was er eveneens geen verschil tussen de groepen, behalve dat de symptoomverbetering op dag zeven significant groter was met amoxicilline dan met placebo (74 vs. 56%).

Conclusie onderzoekers. Bij een acute rinosinusitis die gedurende tien dagen wordt behandeld met amoxicilline hebben patiënten op dag drie niet minder symptomen dan met placebo.

Plaatsbepaling

De resultaten van dit onderzoek tonen dat een behandeling van patiënten met een acute ongecompliceerde rinosinusitis met amoxicilline niet meer verbetering geeft dan placebo en vormen daarmee een ondersteuning van het beleid van de NHG-Standaard om een ongecompliceerde acute rinosinusitis niet met antibiotica te behandelen. De auteurs merken terecht op dat patiënten met symptomen die kunnen wijzen op ernstige complicaties van het onderzoek waren uitgesloten en waarschijnlijk een andere behandeling nodig hebben.

<hr />

1. Sutter A de, et al. NHG-Standaard Rhinosinusitis. Huisarts Wet 2005; 48: 615-626.
2. Garbutt JM, et al. Amoxicillin for acute rhinosinusitis. JAMA 2012; 307: 685-692.

Auteurs

  • dr D. Bijl