Migraine tijdens gebruik van nitraten


1. Informatorium Medicamentorum. Den Haag: WINAp/KNMP, 2003.
2. Anoniem. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol 118 expires 12/2003
3. Groot MCH de, et al. Hoofdpijn door geneesmiddelen; aan de top van de meest gemelde bijwerkingen. Pharm Weekbl 2002; 137: 1424-1428.
4. Loenen A van (red.). Farmacotherapeutisch Kompas 2003. Diemen: College voor zorgverzekeringen, 2003.
5. Thomsen LL, et al. Nitric oxide theory of migraine. Clinical Neuroscience 2003; 5: 28-33.
6. Ashina M, et al. Nitric oxide-induced headache in patients with chronic tension-type headache. Brain 2000; 123: 1830-1837.
7. Christiansen I, et al. Headache characteristics during the development of tolerance to nitrates: pathophysiological implications. Cephalalgia 2000; 20: 437-444.  

U wordt verzocht bijwerkingen te melden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Meldingsformulieren kunt u vinden in het Farmacotherapeutisch Kompas, op www.lareb.nl en als bijlage bij het Geneesmiddelenbulletin.

Auteurs

  • Lareb