Een gerandomiseerd onderzoek naar de werkzaamheid van een statine bij de preventie van veneuze trombo-embolieën


1. Glynn RJ, et al. A randomized trial of rosuvastatin in the prevention of venous thromboembolism. NEJM 2009; 360: 1851-1861.

Auteurs

  • dr A.J.F.A. Kerst