Combinatie angiotensine II-receptorantagonist en ACE-remmer beschermt tegen nierfunctieverlies bij niet-diabetische nierziekte


1. Nakao N, et al. Combination treatment of angiotensin-II receptor blocker and angiotensin-converting-enzyme inhibitor in non-diabetic renal disease (COOPERATE): a randomised controlled trial. Lancet 2003; 361: 117-124. 

Auteurs

  • dr A.J.F.A. Kerst