Behandeling van overgangsklachten


onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie

Overgangsklachten zijn moeilijk in harde medische maten vast te leggen. Gezien het hoge responspercentage op placebo, zal men in de praktijk bij als niet te ernstig ervaren overgangsklachten kunnen volstaan met goede uitleg en geruststelling. Alleen bij ernstige en zeer hinderlijke klachten, kan men de mogelijkheid bieden kortdurend gebruik te maken van hormonale suppletietherapie (HST). HST is niet geïndiceerd voor langdurig en preventief gebruik, gezien het risico van relatief, ernstige bijwerkingen (Gebu 2002; 36: 109-115).

 


Terug naar boven

In de periode rond de overgang kunnen bij vrouwen klachten ontstaan door verminderde aanmaak van oestrogenen. Ofschoon vrouwen in deze periode verschillende klachten kunnen presenteren, worden meestal alleen vasomotorische klachten, menstruatiestoornissen en urogenitale atrofie aangemerkt als directe gevolgen van de hormonale veranderingen die rond de overgang plaatsvinden.1 Atypische klachten, zoals vermoeidheid, slaapstoornissen, emotionele instabiliteit, depressie en hoofdpijn, zijn dan op te vatten als indirecte gevolgen. Zo zullen sommige vrouwen bijvoorbeeld slecht slapen door vasomotorische klachten. In Gebu 2001; 35: 71-77 is aandacht besteed aan preventieve postmenopauzale oestrogeensuppletie. Daarin werd geconcludeerd dat het niet raadzaam is om voor de preventie van arteriële ziekte, de ziekte van Alzheimer en (in het algemeen ook) postmenopauzale fracturen, hormonale suppletie toe te passen. Recent zijn nieuwe gegevens gepubliceerd die deze conclusie verder ondersteunen. In dit artikel wordt de behandeling van vasomotorische klachten en urogenitale atrofie beschreven, maar blijven menstruatiestoornissen buiten beschouwing. Achtereenvolgens komen aan de orde: fysiologie, hormonale (suppletie)therapie, tibolon en niet-hormonale middelen: clonidine en fyto-oestrogenen. Ten slotte wordt een plaatsbepaling gegeven.

 

Terug naar boven

 
1. Groeneveld FPMJ, Bijl D, Smulders M, Bartels JAHB, Vanneste IRR, Kortmann MJW, et al. NHG-Standaard De Overgang. Huisarts Wet 2001; 44: 436-445. 
2. Heineman MJ, Bleker OP, Evers JLH, Heintz APM (red.). Leerboek Obstetrie en Gynaecologie:Maarssen, Elsevier/Bunge 2000. 
3. Berg P van den, Stuurman-Breze A, de Jong-van den Berg, L. Informatie vooraf is essentieel. Het gebruik van hormoonsubstitutietherapie bij vrouwen. Pharm Weekbl 2000; 135: 388-393. 
4. MacLennan A, Lester S, Moore V. Oral hormone replacement therapy versus placebo for hot flushes. The Cochrane Library, issue 2, 2002. Oxford: Cochrane Library Update software. 
5. Oldenhave A, Jaszmann LJ, Haspels AA, Everaerd WT. Impact of climacteric on well-being. A survey based on 5213 women 39 to 60 years old. Am J Obstet Gynecol 1993; 168: 772-780. 
6. Guthrie JR, Dennerstein L, Hopper JL, Burger HG. Hot flushes, menstrual status, and hormone levels in a population-based sample of midlife women. Obstet Gynecol 1996; 88: 437-442. 
7. Stadberg E, Mattsson LA, Uvebrant M. 17 beta-estradiol and norethisterone acetate in low doses as continuous combined hormone replacement therapy. Maturitas 1996; 23: (1) 31-39. 
8. Archer DF, Pickar JH, Bottiglioni F. Bleeding patterns in postmenopausal women taking continuous combined or sequential regimes of conjugated estrogens with medroxyprogesterone acetate. Obstet Gynecol 1994; 83: 686-692. 
9. Informatorium Medicamentorum 's Gravenhage: WINap/ KNMP, 2002. 
10. Handa VL, Bachus KE, Johnston WW, Robboy SJ, Hammond CB. Vaginal administration of low-dose conjugated estrogens: systemic absorption and effects on the endometrium. Obstet Gynecol 1994; 84: 215-218. 
11. Raz R, Stamm WE. A controlled trial of intravaginal estriol in postmenopausal women with recurrent urinary tract infections. N Engl J Med 1993; 329: 753-756. 
12. Weiderpass E, Baron JA, Adami H-O, Magnusson C, Lindgren A, Bergström R, et al. Low-potency oestrogen and risk of endometrial cancer: a case-control study. Lancet 1999; 353: 1824-1828. 
13. Vooijs GP, Geurts TBP. Review of the endometrial safety during intravaginal treatment with estriol. Eur J Obstet Gynecol 1995; 62: 101-106. 
14. Cardozo L, Bachmann G, McClish D, Fonda D, Birgerson L. Meta-analysis of estrogen therapy in the management of urogenital atrophy in postmenopausal women: second report of the hormones and urogenital therapy committee. Obstet Gynecol 1998; 92: 722-777. 
15. Witt DM, Lousberg TR. Controversies surrounding estrogen use in postmenopausal women. Ann Pharmacother 1997; 31: 745-755. 
16. Pattison NS, Uptin T, Knox B, France J. Transdermal oestrogen for postmenopausal women: a double blind crossover comparative study with ethinyl oestradiol. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1989; 29: 62-65. 
17. Hilditch JR, Lewis J, Ross AH, Peter A, Maris B van, Franssen E, et al. A comparison of the effects of oral conjugated equine estrogen and transdermal estradiol-17 beta combined with an oral progestin on quality of life in postmenopausal women. Maturitas 1996; 24: 177-184. 
18. Good WR, John VA, Ramirez M, Higgins JE. Comparison of Alora estradiol matrix transdermal delivery system with oral conjugated equine estrogen therapy in relieving menopausal symptoms. Alora Study Group. Climacteric 1999; 2: 29-36. 
19. Studd JWW, McCarthy K, Zamblera D, Burger HG, Silberberg S, Wren B, et al. Efficacy and tolerance of Menorest® compared to Premarin® in the treatment of postmenopausal women. A randomised, multicentre, double-blind, double-dummy study. Maturitas 1995; 22: 105-114. 
20. Mattsson LA, Christiansen C, Colau J-C, Palacios S, Kenemans P, Bergeron C, et al. Clinical equivalence of intranasal and oral 17ß-estradiol for postmenopausal symptoms. Am J Obstet Gynecol 2000; 182: 545-552. 
21. Lopes P, Merkus HMWM, Nauman J, Bruschi F, Foidart J-M, Calaf J. Randomized comparison of intranasal and transdermal estradiol. Obstet Gynecol 2000; 96: 906-912. 
22. Daly E. Vassay MP, Hawkins MM, Carson JL, Cough P, Marsh S. Risk of venous thromboembolism in users of hormone replacement therapy. Lancet 1996; 348: 977-980. 
23. Gutthann S, Garcia Rodriguez, LA. Hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism: population based case-control study. BMJ 1997; 314: 796-800. 
24. Jick H, Derby LE, Mijers MW, Vasilakis C, Newton KM. Risk of hospital admission for idiopathic venous thromboembolism among users of postmenopausal oestrogens. Lancet 1996; 348: 981-983. 
25. Kicovic PM, Cortes-Prieto J, Luisit M, Milojevic S, Franchi F. Placebo-controlled cross-over study of effects of Org OD14 in menopausal women. Reproduction 1981; 6: 81-91. 
26. Trévoux R, Dieulangard P, Blum A. Efficacy and safety of Org OD 14 in the treatment of climacteric complaints. Maturitas 1983; 5: 89-96. 
27. Nevinny-Stickel J. Double-blind cross-over study with Org OD 14 and placebo in postmenopausal patients. Arch Gynecol 1983; 234: 27-31. 
28. Benedek-Jaszmann LJ. Long-term placebo-controlled efficacy and safety study of Org OD 14 in climacteric women. Maturitas 1987; 1: 49-65. 
29. Hammar M, Christau S, Nathorst-Boös J,Rud T, Garre K. A double-blind, randomised trial comparing the effects of tibolone and continuous combined hormone replacement therapy in postmenopausal women with menopausal symptoms. Br J Obstet Gynaecol 1998; 105: 904-911. 
30. Crona N, Samsioe G, Lindberg UB, Silfverstolpe G.Treatment of climacteric complaints with Org OD 14: a comparative study with oestradiol valerate and placebo. Maturitas 1988; 9: 303-308. 
31. Lindsay R, Hart DM. Failure of response of menopausal vasomotor symptoms to clonidine. Maturitas 1978; 1: 21-25. 
32. Wren BG, Brown LB. A double-blind trial with clonidine and a placebo to treat hot flushes. Med J Aust 1986; 144: 369-370. 
33. Laufer LR, Erlik Y, Meldrum DR, Judd HL. Effect of clonidine on hot flashes in postmenopausal women. Obstet Gynecol 1982; 60: 583-586. 
34. Salmi T, Punnonen R. Clonidine in the treatment of menopausal symptoms. Int J Gynaecol Obstet 1979; 16: 422-426. 
35. Sonnendecker EW, Polakow ES. A comparison of oestrogen-progestogen with clonidine in the climacteric syndrome. S Afr Med J 1980; 58: 753-756. 
36. Nagamani M, Kelver ME, Smith ER. Treatment of menopausal hot flashes with transdermal administration of clonidine. Am J Obstet Gynecol 1987; 156: 561-565. 
37. Clayden JR, Bell JW, Pollard P. Menopausal flushing: double-blind trial of a non-hormonal medication. BMJ 1974; 1: 409-412. 
38. Edington RF, Chagnon J-P, Steinberg WM. Clonidine (Dixarit ®) for menopausal flushing. CMA Journal 1980; 123: 23-26. 
39. Tulandi T, Lal S, Kinch RA. Effect of intravenous clonidine on menopausal flushing and luteinizing hormone secretion. Br J Obstet Gynaecol 1983; 90: 854-857. 
40. Ylikorkala O. Clonidine in the treatment of menopausal symptoms. Ann Chir Gynaecol Fem 1975; 64: 242-245. 
41. Bolli P, Simpson FO. Clonidine in menopausal flushing: a double-blind trial. N Z Med J 1975; 82: 196-197. 
42. Barr W. Problems related to postmenopausal women. S Afr Med J 1975; 49: 437-439. 
43. Hammond MG, Hatley L, Talbert LM. A double blind study to evaluate the effect of methyldopa on menopausal vasomotor flushes. J Clin Endocrinol Metab 1984; 58: 1158-1160. 
44. Andersen O, Engelbretsen T, Solberg M, Ørbo A. a - Methyldopa for climacteric hot flushes. A double-blind, randomized, cross-over study. Acta Obstet Gynecol Scand 1986; 65: 405-409. 
45. Nesbeim BI, et al. Reduction of menopausal hot flushes by methyldopa. A double blind crossover trial. Eur J Clin Pharmacol 1981; 20: 413-416. 
46. Haataja M, Paul R, Gronroos M Erkkola R, Dunnonen R, Rauramol, NieminesA. Effect of prostaglandin inhibitor and oestrogen on climacterial symptoms and serum free fatty acids. Maturitas 1984; 5: 263-269. 
47. Jones KP, Ravnikar V, Schiff I. A preliminary evaluation of the effect of lofexidine on vasomotor flushes in post-menopausal women. Maturitas 1985; 7: 135-139. 
48. DeFazio J, Verheugen C, Chetkowski R, Nass T, Judd HL, MeldrumDR. The effects of naloxone on hot flashes and gonadotropin secretion in postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab 1984; 58: 578-581. 
49. Coope J, Williams S, Patterson JS. A study of the effectiveness of propranolol in menopausal hot flushes. Br J Obstet Gynaecol 1978; 85: 472-475. 
50. Foster GV, Zacuy HA, Rock JA. Hot flashes in postmenopauzal women ameliorated by danazol. Fertil Steril 1985; 43: 401-404. 
51. Loprinzi CL, Kugler JW, Sloan JA, Mailliard JA, LaVasseur BI, Barton DL, et al. Venlafaxine in management of hot flashes in survivors of breast cancer: a randomised controlled trial. Lancet 2000; 356: 2059-2063. 
52. Loprinzi CL, Sloan JA, Perez EA, Quella SK, Stella PJ, Mailliard JA, et al. Phase III evaluation of fluoxetine for treatment of hot flashes. J Clin Oncol 2002; 20: 1578-1583. 
53. Loprinzi CL, Michalak JC, Quella SK, O'Fallon, JR, Hatfield AK, Nelimark A, et al. Megestrol acetate for the prevention of hot flashes. N Engl J Med 1994; 331: 347-352. 
54. Leonetti HB, Longo S, Anasti JN. Transdermal progesterone cream for vasomotor symptoms and postmenopausal bone loss. Obstet Gynecol 1999; 94: 225-228. 
55. Goldberg RM, Loprinzi CL, O'Fallon JR, Veeder MH, Miser AW, Mailliard JA, et al. Transdermal clonidine for ameliorating tamoxifen-induced hot flashes. J Clin Oncol 1994; 12: 155-158.
56. Pandya KJ, Raubertas RF, Flynn PJ, Hynes HE, Rosenbluth RJ, Kirshner JJ, et al. Oral clonidine in postmenopausal patients with breast cancer experiencing tamoxifen-induced hot flashes: a University of Rochester Cancer Study Center Community Clinical Oncology Program study. Ann Intern Med 2000; 132: 788-793. 
57. Albertazzi P, Purdie DW. The nature and utility of the phytoestrogens: a review of the evidence. Maturitas 2002; 42: 173-185. 
58. Han KK, Soares JM, Haidar MA, Rodrigues de Lima G, Baracat EC. Benefits of soy isoflavone therapeutic regimen on menopausal symptoms. Obstet Gynecol 2002; 99: 389-394. 
59. Weijer PHM, Barentsen R. Isoflavones from red clover (Promensil®) significantly reduce menopausal hot flush symptoms compared with placebo. Maturitas 2002; 42: 187-193. 
 

Auteurs

  • dr F.M. Helmerhorst, drs D. Bijl