Nieuwe app

 

          

 

De nieuwe app van het Ge-Bu is beschikbaar voor Android. De link naar Google Play Store is:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.gebu.app&hl=en
In plaats hi ...

 

          

 

De nieuwe app van het Ge-Bu is beschikbaar voor Android. De link naar Google Play Store is:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.gebu.app&hl=en
In plaats hiervan kunt u ook bijgaande QR-code scannen.

    

Voor iOS volgt binnenkort. 


Recente artikelen

Klinische relevantie van onderzoeksuitkomsten

Bij onderzoek naar geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is het voor arts, apotheker of andere zorgverleners niet altijd zomaar duidelijk of in de werkelijkheid van alledag zijn of haar patiënt ...

In het kort Lees artikel


Over het Ge-Bu, eind 2018

De tijd dat artsen en apothekers het Geneesmiddelenbulletin thuis nog gratis als gedrukt tijdschrift via de brievenbus op hun deurmat kregen, ligt inmiddels bijna een jaar achter ons. Het minister ...

Lees artikel


Foamverband bij chronische complexe wonden

Chronische wonden bij open benen (veneuze beenulcera), doorliggen (decubitus) en suikerziekte (diabetische voetulcera) komen zeer veel voor. De behandeling ervan is complex, intensief en gaat met ...

In het kort Lees artikel


Delier bij terminale patiënten

Bij terminale patiënten is het optreden van een delier geen uitzondering. Als niet-medicamenteuze maatregelen onvoldoende helpen, lijkt het logisch over te gaan tot een behandeling met antipsychot ...

In het kort Lees artikel


Nieuw geneesmiddel bij ADHD: guanfacine

Guanfacine, Intuniv® (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited), tabletten met verlengde afgifte 1, 2, 3 en 4 mg.

De medicamenteuze ADHD-behandeling heeft een enorme vlucht genomen. Methylfenidaat, ...

In het kort Lees artikel


Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

In 2019 krijgen alle zwangere vrouwen in Nederland gratis een DKTP-boostervaccinatie aangeboden in het derde trimester van de zwangerschap. Het doel van deze vaccinatie is de kans op kinkhoest bij ...

In het kort Lees artikel


Te mijden geneesmiddelen II

* Dit artikel is een bewerking van ‘Towards better patient care: drugs to avoid in 2018’ dat verscheen in ons Franse zusterblad Prescrire International 2018; 27 (192): 107.1-107.9.

Ons Franse zus ...

In het kort Lees artikel