Vacature Wetenschappelijke Adviesraad

Gezocht:

Leden voor de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van het Geneesmiddelenbulletin

We zijn op zoek naar inspirerende collega’s uit de volgende disciplines: interne geneeskunde, psychiatrie, ouderengeneeskunde, gynaecologie, onderzoeksmethodologie, epidemiologie en medische hulpmiddelen.

Onafhankelijkheid ten opzichte van de farmaceutische - en medische hulpmiddelen industrie is een vereiste.

Lees de hele vacature


Recente artikelen

NSAID’s bij kinderen

NSAID’s hebben de status van een ‘sterke’ pijnstiller, sterker dan het ‘gewone’ paracetamol. Deze beeldvorming is onterecht als gekeken wordt naar de werkzaamheid bij kinderen bij wie medicamenteuze pijnstilling gewenst is. Uit de beschikbare wetenschappelijke literatuur blijkt de klinisch relevante werkzaamheid van NSAID’s overschat te worden ten opzichte van de werkzaamheid van paracetamol. Het is opvallend hoe weinig onderzoek er is gedaan naar NSAID’s bij kinderen, terwijl het gebruik onder hen groot is. Nog minder is onderzocht wat de nadelige effecten van NSAID’s bij kinderen zouden ...

In het kort Lees artikel


Meshes bij kleine navelbreuken

Het Ge-Bu besteedt toenemend aandacht aan medische hulpmiddelen. Een voorbeeld is de bespreking van een onderzoek naar meshes (kunststof netvormig matje, chirurgisch toegepast ter versteviging van ...

In het kort Lees artikel