Wij presenteren onze nieuwe website


Recente artikelen

Tien jaar omalizumab

De registratie-indicatie van het anti-astmamiddel omalizumab in 2007 betrof ernstig allergisch astma bij patiënten vanaf 12 jaar. Bewijs voor klinisch relevante exacerbatie-afname volgens algemeen aanvaarde criteria was er toen nog nauwelijks. Voor patiënten die voldeden aan de oorspronkelijke registratie-indicatie is dit bewijs in tien jaar niet méér geworden. Vandaar nu bijstelling van de Gebu-pilwaardering naar ‘onvoldoende toegevoegde waarde’. Inmiddels geldt dezelfde indicatie voor kinderen van 6-12 jaar. Bij hen zijn eerste aanwijzingen gevonden voor relevante werkzaamheid, zonder no ...

In het kort Lees artikel


Tien jaar sitagliptine

De eerste registratie van het anti-diabeticum sitagliptine (DPP-4-type) in 2007 (alleen in combinatie met metformine of pioglitazon) is inmiddels verder uitgebreid: als monotherapie bij metformine ...

In het kort Lees artikel