Persbericht 2018

Warme herinneringen aan Emiel van der Does

Emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde
Overleden 15 november 2018

Emiel van der Does nam rond 1980 de leiding van het Ge-Bu over van Tekk ...

Warme herinneringen aan Emiel van der Does

Emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde
Overleden 15 november 2018

Emiel van der Does nam rond 1980 de leiding van het Ge-Bu over van Tekke Huizinga, en gaf op zijn eigen warme en persoonlijke manier gestalte aan het Ge-Bu. 

Lees meer

Fijne feestdagen

Wij wensen u een succesvol 2019

Fijne feestdagen 
Fijne feestdagen 

Recente artikelen

Over het Ge-Bu, eind 2018

De tijd dat artsen en apothekers het Geneesmiddelenbulletin thuis nog gratis als gedrukt tijdschrift via de brievenbus op hun deurmat kregen, ligt inmiddels bijna een jaar achter ons. Het minister ...

Lees artikel


Foamverband bij chronische complexe wonden

Chronische wonden bij open benen (veneuze beenulcera), doorliggen (decubitus) en suikerziekte (diabetische voetulcera) komen zeer veel voor. De behandeling ervan is complex, intensief en gaat met ...

In het kort Lees artikel


Delier bij terminale pati├źnten

Bij terminale patiënten is het optreden van een delier geen uitzondering. Als niet-medicamenteuze maatregelen onvoldoende helpen, lijkt het logisch over te gaan tot een behandeling met antipsychot ...

In het kort Lees artikel


Nieuw geneesmiddel bij ADHD: guanfacine

Guanfacine, Intuniv® (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited), tabletten met verlengde afgifte 1, 2, 3 en 4 mg.

De medicamenteuze ADHD-behandeling heeft een enorme vlucht genomen. Methylfenidaat, ...

In het kort Lees artikel


Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

In 2019 krijgen alle zwangere vrouwen in Nederland gratis een DKTP-boostervaccinatie aangeboden in het derde trimester van de zwangerschap. Het doel van deze vaccinatie is de kans op kinkhoest bij ...

In het kort Lees artikel


Te mijden geneesmiddelen II

* Dit artikel is een bewerking van ‘Towards better patient care: drugs to avoid in 2018’ dat verscheen in ons Franse zusterblad Prescrire International 2018; 27 (192): 107.1-107.9.

Ons Franse zus ...

In het kort Lees artikel


Cardiovasculaire veiligheid van febuxostat

Als jichtpatiënten chronisch urinezuurverlagende medicatie gebruiken om jichtaanvallen te voorkomen is het van belang zich af te vragen of hierdoor hun toch al hogere cardiovasculaire risico niet ...

In het kort Lees artikel


Recent onderzoek naar rivaroxaban

De sterke toename in het aantal gebruikers van direct werkende antistollingsmiddelen (DOAC’s), zoals bij rivaroxaban in Nederland, is opmerkelijk. Het betreft geneesmiddelen met een onbewezen meer ...

In het kort Lees artikel