Nieuwe app

 

          

 

De nieuwe app van het Ge-Bu is beschikbaar voor Android. De link naar Google Play Store is:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.gebu.app&hl=en
In plaats hi ...

 

          

 

De nieuwe app van het Ge-Bu is beschikbaar voor Android. De link naar Google Play Store is:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.gebu.app&hl=en
In plaats hiervan kunt u ook bijgaande QR-code scannen:             

Voor iOS. De link naar de App Store is:
https://itunes.apple.com/nl/app/geneesmiddelenbulletin/id1120136285?mt=8


In plaats hiervan kunt u ook de bijgaande QR-code scannen:      


Recente artikelen

Klinische relevantie van onderzoeksuitkomsten

Bij onderzoek naar geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is het voor arts, apotheker of andere zorgverleners niet altijd zomaar duidelijk of in de werkelijkheid van alledag zijn of haar patiënt ...

In het kort Lees artikel


Cardiovasculaire risico’s van diclofenac

Bijwerkingen van NSAID-gebruik zoals verhoogde risico’s op serieuze morbiditeit als maagbloedingen en cardiovasculaire ziekten zijn al jaren bekend. Recent Deens onderzoek laat zien dat dit bij ko ...

In het kort Lees artikel


Over het Ge-Bu, eind 2018

De tijd dat artsen en apothekers het Geneesmiddelenbulletin thuis nog gratis als gedrukt tijdschrift via de brievenbus op hun deurmat kregen, ligt inmiddels bijna een jaar achter ons. Het minister ...

Lees artikel


Foamverband bij chronische complexe wonden

Chronische wonden bij open benen (veneuze beenulcera), doorliggen (decubitus) en suikerziekte (diabetische voetulcera) komen zeer veel voor. De behandeling ervan is complex, intensief en gaat met ...

In het kort Lees artikel


Delier bij terminale patiënten

Bij terminale patiënten is het optreden van een delier geen uitzondering. Als niet-medicamenteuze maatregelen onvoldoende helpen, lijkt het logisch over te gaan tot een behandeling met antipsychot ...

In het kort Lees artikel