Vacature huisarts bestuur Ge-Bu

Ge-Bu Vacature

 

Het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) is voor het bestuur op zoek naar een huisarts.

 

Het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) is voor het bestuur op zoek naar een huisarts.

Lees meer


Recente artikelen

Profylaxe met heparinen bij morbide obesitas

Een expertgroep van de KNMP stelt sinds een aantal jaar adviezen op over de dosering van bepaalde geneesmiddelen bij patiënten met morbide obesitas. Zo is er ook een advies om bij morbide obese pa ...

In het kort Lees artikel


Lengte doxycyclinekuur bij vroege lymeziekte

Doxycycline is al tientallen jaren de eerstekeuzebehandeling bij erythema migrans, een symptoom van vroege, gelokaliseerde lymeziekte. Internationaal bestaat er echter geen consensus over de lengt ...

In het kort Lees artikel


Quetiapine bij primaire slapeloosheid?

Quetiapine wordt de laatste jaren vaak off-label in lage doseringen voorgeschreven bij slapeloosheid. De effectiviteit als (primair) slaapmiddel is alleen onderzocht in enkele kleine onderzoeken. ...

In het kort Lees artikel


Nortriptyline of amitriptyline bij ouderen?

Anticholinerge bijwerkingen van geneesmiddelen kunnen met name voor ouderen schadelijk zijn. Er wordt daarom aangeraden het gebruik van geneesmiddelen met anticholinerge bijwerkingen bij ouderen t ...

In het kort Lees artikel


Baricitinib bij alopecia areata

In juni 2022 is de januskinaseremmer baricitinib geregistreerd bij alopecia areata. Bij deze vorm van alopecia valt het hoofdhaar meestal pluksgewijs uit en valt soms ook het haar van de wenkbrauw ...

In het kort Lees artikel


Levomepromazine in de palliatieve setting

Levomepromazine wordt sinds begin 2022 vergoed voor gebruik bij palliatieve sedatie en bij misselijkheid en braken in de palliatieve setting. Ondanks het ontbreken van voldoende bewijs voor de eff ...

In het kort Lees artikel


Secundaire preventie met statinen

Er bestaat nog steeds discussie over de effectiviteit van de statinen bij de secundaire preventie van hart- en vaatziekten. Sceptici wijzen naar het ontbreken van een bewezen causale relatie tusse ...

In het kort Lees artikel